Locus Medicus Lundensis

Locus Meducus, Tunavägen 5

Locus Medicus Lundensis är namnet på den villa som Holger och Anna-Greta Crafoord skänkte till Läkaresällskapet i Lund och Medicinska Föreningen i Lund-Malmö.

Locus Medicus Lundensis, samlingspunkten för medicinare i Lund, är belägen på Tunavägen 5, strax intill Botaniska Trädgården.

Locus fylls med liv av studenterna genom Medicinska Föreningen Lund-Malmö samt läkarkåren genom Läkaresällskapet i Lund.

Medicinska Föreningen Lund-Malmö & Läkaresällskapet i Lund

Uthyrning

Locus Medicus kan hyras av personer med anknytning till LiL och MF samt medicinska fakulteten vid Lunds universitet.Läs mer & preliminärboka Locus Medicus »

Donator

Holger Crafoord och hans fru Anna-Greta skänkte 1975 sin privatvilla till Läkaresällskapet i Lund och Medicinska föreningen i Lund-Malmö.Läs mer om vår donator »